Minua on muistettu, kiitos Marjaana!

1708538.jpg

1. The winner can put the logo on his/her blog.   Voittaja voi laittaa logon blogiinsa. 2. Link the person you received your award from./ Linkintä siihen blogiin, josta palkinnon sait.

3. Nominate at least 7 other blogs./
Nim vähintään 7 muuta blogia palkinnon saajiksi.

4. Put links of those blogs on yours./ Laitanoiden blogien linkit sivullesi.

5. Leave a message on the blogs of the boys/girls you've nominated./ Jätä viesti blogeihin, jotka nimesit voittajiksi.

I give an Award to:
Annan palkinnon seuraaville